Balans Zorg Gelderland is ontstaan door professionals met elk hun eigen expertise binnen de zorgwereld. Na ruim 10 jaar ervaring binnen de zorg en sociaal domein zijn de krachten gebundeld binnen Balans Zorg Gelderland. Als organisatie willen wij betekenisvol zorg verlenen en grenzen verleggen voor  zorgbehoevende mensen.

Missie

Door het creëren van een veilige woonomgeving, kunnen onze bewoners zich op hun eigen tempo en met de nodige ondersteuning de maximale uit zichzelf halen. Dit vraagt om professionele begeleiding en werkelijke aandacht; er zíjn voor de cliënt, zijn of haar keuzes volgen en ondersteunen. Samen met onze cliënten en directbetrokkenen zoeken wij naar de meest passende vorm van begeleiden om de positie en kansen van onze cliënten in de samenleving te vergroten en versterken.

Visie

Balans Zorg Gelderland streeft naar een harmonieuze leefomgeving. Wij staan voor daadkracht, geluk en harmonie. Wij vinden belangrijk dat elke mens zich gelukkig en veilig voelt en het recht heeft om op eigen manier te leven. Als organisatie willen wij aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van onze cliënten, zodat zij zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan onze maatschappij.

Tevreden of ontevreden?

Wij horen graag wat je van ons vindt. We staan altijd open voor verbeteringen.
Heb je een klacht? Bespreek die dan bij voorkeur eerst met de directbetrokkenen.
Ben je juist tevreden of ergens door verrast? Uiteraard horen wij dit ook graag!